Skip to main content

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Już na etapie planowania prowadzenia biznesu powinniśmy pomyśleć o wybraniu formy opodatkowania i biura rachunkowego, ewentualnie zatrudnienie księgowej. Przy działalności jednoosobowej sprawa jest prosta, ale zakładając spółkę, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wypełnianie deklaracji ZUS oraz wszelkiego rodzaju rozliczenia, przyprawiają o zawrót głowy.

Zatrudnienie pracownika do prowadzenia ksiąg rachunkowych bywa ryzykowne, kiedy firma jeszcze nie zarabia na siebie. Warto odwiedzić Biuro K2Tax, które pomoże wypełnić formularze, podczas rejestracji firmy oraz w urzędach. Pracownicy doradzą jaką formę prowadzenia firmy wybrać: działalność jednoosobowa czy spółka, a jeśli spółka to jaka. Jest kilka form opodatkowania i trzeba wybrać najkorzystniejszą, w końcu chodzi o osiąganie zysków. Biuro rachunkowe jest niezbędne przez cały okres prowadzenia działalności, ponieważ, w miarę rozwoju biznesu, dochodzi coraz więcej dokumentów i wzrastają obciążenia podatkowe. Kto jak nie księgowy wie jak legalnie zminimalizować wysokość podatków. Nie chodzi oczywiście o uchylanie się od płacenia, a jedynie by do skarbu państwa nie odprowadzać więcej niż to potrzebne. Jeśli zastanawiamy się, czy to możliwe, odpowiedź brzmi – tak, ponieważ można korzystać z ulg i odliczeń; wybrać odpowiednią formę opodatkowania, przekształcić spółkę, łączyć źródła przychodu, czy przenieść firmę do kraju, tzw. raju podatkowego, czyli tam, gdzie przepisy podatkowe są bardziej liberalne niż w naszym państwie. Biuro rachunkowe oferuje szeroki zakres usług, w tym kadrowo-płacowych. Specjalizuje się w usługach księgowych dla firm z ograniczoną odpowiedzialnością. W zakres oferty dla spółek z o.o. wchodzą m.in.: zakładanie ksiąg rachunkowych, ewidencja środków trwałych, przygotowywanie sprawozdań dla GUS i NBP, składanie elektronicznych sprawozdań finansowych. Przedsiębiorstwo, które osiąga wysokie obroty, rzędu 2 mln. Euro jest zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, która jest rozbudowana, a przy tym skomplikowana. Nie ma potrzeby zatrudniać księgowych i ponosić kosztów wynagrodzeń oraz wiązać się umowami o pracę, skoro można dokumentację powierzyć firmie zewnętrznej, która dopilnuje spraw finansowych i wszystkich rozliczeń.

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Księgowość i rachunkowość to dwa terminy, które stosowane są zamiennie, ale tak naprawdę różnią się od siebie. Spróbujemy wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy oba terminami.

Księgowość wchodzi w skład rachunkowości, czyli jest jej elementem składowym. Polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych przedsiębiorstwa, które z kolei mają wpływ w majątek organizacji. Księgowość zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem wszystkich danych, dotyczących zdarzeń gospodarczych. Księgowość jest więc systemem rejestracji w rachunkowości. Zawiera przychody i rozchody firmy. Zadaniem księgowej jest: prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy, sporządzanie zestawień sald i obrotów, katalogowanie i segregacja dokumentów. Zajmuje się księgowaniem zdarzeń gospodarczych, ale również weryfikacją dowodów księgowych, kontrolą rozliczeń z kontrahentami oraz urzędami i instytucjami publicznymi; tworzeniem sprawozdań finansowych, składaniem deklaracji do US i ZUS. Księgowość jest pojęciem praktycznym, natomiast rachunkowość technicznym.

Rachunkowość jest szerszym pojęciem od księgowości. W jej skład wchodzi: księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość. Obejmuje swoim zakresem szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych organizacji. Zadaniem rachunkowości jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie danych, ale na ich podstawie, podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji. Księgi rachunkowe pokazują sytuację finansową przedsiębiorstwa. Rachunkowość kontroluje przepływ pieniędzy. Dostarcza dokładnych informacji na temat majątku i finansów danej organizacji. To na rachunkowości spoczywa cała odpowiedzialność za stan przedsiębiorstwa. W tym celu tworzone są sprawozdania, zestawienia obrotów i sald oraz bilans.  

Wróć