Skip to main content

12 najczęstszych błędów popełnianych przy rozliczaniu podatku dochodowego

PIT to nazwa pochodząca od angielskiego Personal Income Tax, czyli osobistego podatku dochodowego. To podatek bezpośredni, który dotyczy m.in. przychodów z umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę, a także emerytur, rent, zasiłków, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, czy nawet działalności artystycznej, literackiej i naukowej. Proste? Niestety nie do końca. Chociaż stosowne dokumenty musimy składać każdego roku, to wciąż wiele osób popełnia podstawowe błędy, wynikające z niewiedzy lub rozkojarzenia. Jakie rozbieżności mają miejsce najczęściej? 

Niepozorne, ale kluczowe błędy

Pierwszym, często popełnianym błędem jest złożenie swojego oświadczenia na nieodpowiednim formularzu. Sytuacja ta może wynikać zarówno z użycia nieaktualnego druku, jak i z wykorzystania zupełnie błędnego wniosku. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim warto korzystać ze sprawdzonych, aktualnych źródeł, czyli z rządowych platform informacyjnych. Warto także pamiętać, że właściwy formularz możemy rozpoznać po numerze indeksu, który znajduje się w dolnym, lewym lub prawym rogu dokumentu. 

Kolejny błąd wiąże się z błędnie uzupełnionym identyfikatorem podatkowym. Jak dochodzi do pomyłki? Ponieważ wspomniany identyfikator to numer PESEL albo NIP, błąd dotyczy pomyłek we wpisanych cyfrach lub użycia nieodpowiedniego elementu. Np. jeśli dana osoba przez część roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, powinna podać numer NIP, a nie numer PESEL - nawet jeśli działalność została już zamknięta. 

Rozliczanie się ze współmałżonkiem

Jednak to nie koniec. Duża część błędów wynika z faktu rozliczanie się ze współmałżonkiem. Dlaczego? Jedną z podstawowych rozbieżności jest wprowadzenie błędnej kolejności małżonków, czyli złe określenie kto jest podatnikiem, a kto małżonkiem podatnika. Należy pamiętać, że podanie pierwszej informacji determinuje dalsze uzupełnianie całego zeznania. Innym błędem jest nieuprawnione rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub błędne rozliczanie się, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wiąże się to przede wszystkim z niedopatrzeniem w zakresie wymogów, jakie należy spełniać.

O czym należy pamiętać?

Wiele osób wypełniających swoje doroczne zeznanie podatkowe popełnia błąd podczas podawania adresu. Warto pamiętać, że zamieszczona informacja powinna odnosić się do aktualnego adresu zamieszkania, który jest prawdziwy w chwili składania zeznania. Nie chodzi więc o adres zameldowania, adres zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego uległ zmianie ani adres zamieszkania, który był aktualny w ostatnim roku podatkowym.

Błędy, które można zaobserwować dość często wynikają także z niepoprawnego przenoszenie danych z informacji podatkowych, czyli z dokumentów, takich jak PIT-11, czy PIT-11a. Odpowiednie wpisanie informacji wymaga skupienia i pewnej wiedzy, dlatego nie trudno o pomyłkę. Nawet drobna rozbieżność prowadzi jednak do nieścisłości i konieczności złożenia wyjaśnienia.  

Inną bardzo ważną kwestią jest dokonywanie zaokrągleń lub ich pomijanie. W zależności od rodzaju dokumentu, który składamy powinniśmy bowiem dokonać zaokrągleń zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej pięćdziesięciu groszy zaokrąglamy w dół, a końcówki powyżej tej kwoty w górę lub też podać sumy w ich niezmienionej formie. Bardzo ważne jest również dokonanie wszelkich obliczeń w odpowiedni, zgodny z prawem sposób.  

Inne błędy, które występują podczas rozliczania podatku dochodowego to:

  • brak załączników, które w niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przesłać (np. informacje zawarte w PIT/O oraz PIT/D) lub dołączenie niewłaściwych dokumentów,  
  • nieuprawnione oraz błędne korzystanie z ulg wynikające np. ograniczenia możliwości korzystania z ulgi na internet do dwóch lat, a także ograniczenia możliwości korzystania z ulgi na wychowanie dzieci przez osoby wychowujące tylko jedno dziecko,
  • błędne odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne przez emerytów,
  • brak podpisu,
  • brak określenia, jaki jest cel złożenia oświadczenia: czy jest to pierwsze złożenie zeznania? A może jego korekta? Ważne jest zaznaczenie stosownej opcji w odpowiedniej rubryce.
Wróć