Skip to main content

Czy utrzymywanie działu kadr i płac jest korzystne ekonomicznie?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, czym się zajmuje, musi w jakiś sposób obsługiwać swoje kadry i płace. Może to robić różnymi metodami. Jedną z nich jest zatrudnianie na etacie specjalnego działu firmy zajmującego się właśnie tym obszarem. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. To, na co się zdecydujemy, w dużej mierze zależy od tego, co jest korzystne ekonomicznie.

Nie da się ukryć, że stałe utrzymywanie działu kadr i płac jest związane z pewnymi kosztami administracyjnymi. Jeżeli więc nasze przedsiębiorstwo jest stosunkowo niewielkie, bądź dopiero rozpoczyna swoją działalność, może być to dla niego spory wydatek. W nieco innej sytuacji są większe firmy, jednak one mają do siebie to, iż potrzebują także większych działów kadr i płac. Wszystko zależy więc od tego, jaka jest relacja między dochodami firmy a kosztami, które trzeba ponieść, aby sfinansować działalność osób odpowiedzialnych za kadry oraz płace.

Inne rozwiązania

Jaka jest alternatywa? To tak zwany outsourcing kadr i płac, czyli powierzenie tego obszaru zewnętrznej firmie. W ten sposób angażuje się do pracy niezależny podmiot, co pozwala znacznie obniżyć koszty administracyjne. Nie jest to jednak jedyna zaleta. Outsourcing kadr i płac posiada także inne, znaczne korzyści. Związany jest między innymi z tym, iż w przedsiębiorstwie zostaje zapewniona pełna niejawność wynagrodzeń. Ponieważ obsługą kadr i płac zajmuje się ktoś zewnętrzny wobec firmy, pracownikom nie grozi to, iż ktokolwiek poza nimi samymi będzie znał wysokość ich wynagrodzeń.

Powierzając określone zadania zewnętrznej firmie, można także liczyć na to, iż za robotę wezmą się prawdziwi profesjonaliści. Nie trzeba więc poświęcać czasu i nakładów finansowych na to, aby wyszkolić własnych, dopiero co przyjętych pracowników. Wszystkie te czynniki powodują, iż outsourcing może się okazać znacznie korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem niż utrzymywanie działu kadr i płac na stałe. To opcja przeznaczona szczególnie dla mniejszych zakładów.

Wróć