Skip to main content

Usługi księgowe to nasza specjalność

Obsługą księgową firm, szczególnie spółek z o.o., zajmujemy się na co dzień. Dlatego jeśli prowadzisz spółkę kapitałową lub osobową i musisz sporządzać księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość), możesz bez obaw powierzyć ten obowiązek nam. W księgach należy rejestrować każdą transakcję w przedsiębiorstwie – zajmiemy się prowadzeniem twojego dziennika operacji.

Oczywiście pełna księgowość to nie wszystko – przygotujemy też sprawozdanie finansowe twojej spółki, jeśli przepisy tego wymagają. Roczne zestawienia są niezbędne do prawidłowej wyceny firmy, a dokładna analiza rachunku zysków i strat daje nam informację o kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki nam ze sprawozdania rocznego twojej firmy będziesz mógł m.in. wyciągnąć wnioski na temat jej rentowności.

Co obejmują księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe dokumentują obroty w przedsiębiorstwie. Ich najważniejsze elementy to dziennik i konta księgi głównej. Zawierają te same informacje – zapis wszystkich operacji gospodarczych. Różnią się jedynie sposobem usystematyzowania wpisów. Pozostałe części to konta ksiąg pomocniczych (zawierające m.in. rozliczenia z pracownikami), okresowe bilansy poszczególnych ksiąg i inwentarz.

Jeśli zastanawiasz się nad przekształceniem swojej firmy w spółkę handlową lub cywilną, ale obawiasz się prowadzenia pełnej księgowości, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy cię przez proces zmiany formy działalności, przygotujemy całą dokumentację, przeprowadzimy także inwentaryzację.

Sprawozdawczość podatkowa dla firm

Jesteśmy specjalistami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej w spółkach. Posiadamy specjalną ofertę usług księgowych dla firm. Obejmuje ona nie tylko pełną księgowość, ale też zmianę formy działalności (np. ze spółki cywilnej w spółkę komandytową) czy pogłębione audyty finansowe. Na bieżąco będziemy informować cię też o kondycji Twojej firmy, dzięki czemu łatwiej będzie ci utrzymać płynność finansową i rozwijać działalność.

Kadry i płace

Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Otwarty rynek pracy skutkuje zwiększeniem oczekiwań po stronie pracowników, a tym samym obowiązków po stronie pracodawcy

Doradztwo podatkowe

Analiza zagadnień podatkowych

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja prawna jest jedyną stałą w prowadzeniu biznesu. Wybierając K2Tax zawsze możesz liczyć na wsparcie specjalistów z dziedziny przepisów podatkowych i kadrowych.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

K2Tax oferuje pełną obsługę księgową i doradczą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniamy wysoki standard usług, dzięki czemu masz pewność, że o księgowość w Twojej firmie dbają profesjonaliści. Poprawnie prowadzone, zgodne z…